donderdag, juli 15

Nederlands, boekverslag: Triomf van Verschroeide Aarde

Dit verslag moest ik alweer maken naar aanleiding van een opdracht van Nederlands. 


- Schrijf een korte samenvatting van het boek
- Schrijf je eigen mening
- Verluid de titel, schrijver/schrijfster, van het boek
- Datum

Triomf van Verschroeide Aarde


Schrijfster: Thea Beckman
Titel: Triomf van verschroeide aarde
Datum: 15-07-10 (vandaag)
Echt een pracht van een boek, ik heb er ook daarom een 8- voor gekregen ;)

Samenvatting:

Het boek speelt zich af, midden in de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk
en Engeland.
Als de Franse Koning Jean II ten strijde trekt tegen de Engelsen, gaat een
jonge trouvére, Matthis Cuvelier, mee als trompetter. De slag vond plaats in
in de buurt van de stad Poitiers en het werd een bloedbad. Iedereen vocht
voor zíjn leven en elke Fransman wist dat dit een beslissende slag zou zijn.
De strijd duurde zeer lang, uiteindelijk wisten de Engelsen de overhand te
krijgen. Ze braken door de Franse linies heen en wisten de cavalerie volledig
uit te roeien. De Franse soldeniers raakte in paniek en toen ook nog hun
koning, Jean II, wisten ze dat de strijd verloren was, maar ze vochten door tot
het bittere eind. Maar Matthis Cuvelier, de trompetter, werd het toch iets te
veel en hij nam de benen. Hij vluchtte naar Bretagne.
Eenmaal in Bretagne aangekomen wist hij eigenlijk niet wat hij moest doen,
hij schaamde zích. Waarom had hij het strijdtoneel verlaten, híj zo,t door
moeten vechten, als een echte Fransman. Laten zíen dat hij geen bangerik
was en laten zien dat hij door zou vechten voor zíjn Frankrijk. Maar diep in
zijnhart wist hij, dat hij dat toch niet voor elkaar zou kunnen krijgen. En hij
slenterde de bossen door.
Maar dan word hij ontdekt door een Franse partizanengroep. Een groep
gewapende (meestal) boeren die het de Engelsen het leven zuur probeert te
maken. De leider, een ruwe oerlelijke vierkante kerel Bertrand du Geuschlin,
nam hem aan als zijn persoonlijke heraut, omdat Matthis als enige van de 2o                                       
gewapende boeren en Bertrand zelf, kon schrijven. En het leven ging door.
Dan als ze weten te verhelpen dat de stad Rennes wordt ingenomen door de
Engelsen en du Geuschlin als Frankrijks held wordt beschouwd, wordt
Matthis eropuit gestuurd om geld te halen in Parijs. Zehebben het hard
nodig, omdat du Geuschlin anders zijn mannen niet kan betalen en niet voor
wapens en kleding kan zorgen. En zo gaat Matthis op weg naar Parijs.
In Parijs aangekomen belandt hij midden in een burgerlijke revolutie, waarin
een rijke koopman zich heeft weten te verzetten tegen de wil van Prins
Charles (de zoon van de koning) en de andere leden van het stadsbestuur
(ook edelen). Zíjn motto was, dat de burgers zelf. mee mochten besturen en
dat niet alleen de edelen voordeel hadden en op de duiten zaten.
De koopman wist het hele volk op de been te brengen en wist Prins Charles
weg te jagen, andere edelen werden vermoord of in de gevangenis gegooid.
Matthis Cuvelier, ook aangestoken door de revolutie, deed met hartenlust
mee. Als klerk werd hij in dienst genomen door een van de nieuwe
wethouders (ook een aanhanger van de revolutie) en wist zo mee te genieten
van de revolutie.
Maar het ging níet zo goed met de revolutie. De koopman besefte niet wat hij
nu in handen had en begon roekeloze beslissingen te nemen. Als eerste liet hij
Karel van Navarra (Karel de Slechte door de burgers genoemd) uit de
gevangenis vrij en nam hem aan als bondgenoot, terwijl iedereen wist dat
Karel van Navarra een slecht en bedrieglijk man was. Zijn enigste doel was,
om koning van Frankrijk te worden en het verkopen aan de Engelsen, zodat
hij heel rijk zou worden.
Het volk werd toen hevig verontwaardigd, dus de revolutie brokkelde
langzaam af. En of dat niet genoeg was, de koopman begon overal spionnen
te zíen en liet dus veel mensen executeren. Het werd een warboel. De mensen
begonnen eigenlijk te merken dat de koopman het nog slechter deed dan
Prins Charles, daarom op een dag vermoorde ze de koopman en zíjn gevolg
en lieten de Prins binnen. Hij werd met luid gejuich onthaald en Matthis
deed weer met hartenlust mee. Maar het werd al laat. Hij moest weer terug naar
naar Bretagne. Dus hij ging weer op weg, al zíjn nieuw gemaakt vrienden
achterlatend.
Onderweg wordt hij overvallen door Engelse plunderaars en die brengen hem
naar Jake de Wyn, een Engelse roverskapitein. De dagen verstrijken en hij
bleef maar gevangen op het kasteel van de Wyn. Matthis verveelde zich. En
eindelijk als hij net op het punt staat om krankzinnig te worden, trekken Jake
en zijn gevolg weg uit de burcht, op zoek naar het leger van de Engelse
koning, dat op dat moment was aangeland aan de kust bij Calais. Onderweg
tijdens de reis worden ze overvallen door een geweldige tornado, niemand
overleefd het behalve Matthis. Dan strompelt hij alleen en moedeloos naar
Bretagne waar hij met veel vreugde wordt onthaald door Geuschlin en zíjn
vrienden.

Wat ik er zelf van vind

Ik zelf vind dit een prettig verhaal om te lezen. Ik heb er heel erg van genoten en me ingeleefd in de personages van het boek, vooral die van Matthis. Een jonge trompetter die droomt van romantische avonturen met ridders op paarden en grote legers met vlaggen en weet ik allemaal wat nog meer, maar dan precies het tegenovergestelde ziet.
Soms ergerde ik me er een beetje aan, als ik weet merkte hoe een slapjanus Matthis eigenlijk is. Maar ik denk ook wel, als het een vechtjas was, dat het verhaal zijn romantiek en spanning een beetje verloor.
Al met al een leuk boek om te lezen en ik raad ten zeerste aan het eens te bekijken.


Hopelijk een leuk verslag om te lezen, laat weten wat je er van vond ;)

Geen opmerkingen: